TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL


A Online Üzleti Intelligencia Kft.(Székhelye: 6720 Szeged, Kárász utca 9., adószáma: 14555187-2-06;) szolgáltatása arra irányul, hogy Önt elősegítse munkavállalóként, nappali tagozatos tanulóként, hallgatóként a betölteni célzott pozíció megtalálásában.

A Online Üzleti Intelligencia Kft. ezen szolgáltatásakor kiemelt gondossággal ügyel arra, hogy az adatkezelés során a jelentkezők személyhez fűződő jogait, különösen az információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályok rendelkezései szerint – különös figyelemmel az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény („Info.tv.”) rendelkezéseire.

A Online Üzleti Intelligencia Kft. a személyes adatokat kizárólag elektronikus úton gyűjti és kezeli. Annak érdekében, hogy Ön megfelelő információk birtokában dönthessen arról, hogy hozzájárul-e a Online Üzleti Intelligencia Kft. szolgáltatásának igénybevétele során megvalósuló személyes adatainak gyűjtéséhez, felvételéhez, rögzítéséhez felhasználásához, kérjük olvassa el az adatkezelésről szóló alábbi tájékoztatót, amelyet a Online Üzleti Intelligencia Kft. magára nézve kötelezőnek ismer el.

A kezelt személyes adatok köre
Ahhoz, hogy a Online Üzleti Intelligencia Kft. a megfelelő állás megtalálásában hatékony segítséget nyújthasson, számos olyan személyes adatra van szükség, amely az Ön munkavállalói képességeiről, készségeiről kellően részletes információt nyújt, és egy megfelelő álláskeresői „profil” kialakítását teszi lehetővé.

A Online Üzleti Intelligencia Kft. tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Online Üzleti Intelligencia Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.

Az Ön által megadott személyes adatok
Az adatfelvételhez Önnek a Online Üzleti Intelligencia Kft. honlapján regisztrálnia kell, amit vezetéknév, keresztnév, emailcím, jelszó megadásával tehet meg. Ezt követően az alábbi személyes adatok megadására van lehetőség:

nem
születési idő
telefonos és mobiltelefonos elérhetőség
bruttó fizetési igény
munkahelyek
tanulmányok


A külön megjelölt adatok rendelkezésre bocsátása kötelező.

Amennyiben Ön különleges személyes adatot is (pl. egészségi állapotra, faji eredetre, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó személyes adat) a Online Üzleti Intelligencia Kft. rendelkezésére bocsát, úgy ezt a Online Üzleti Intelligencia Kft. különleges személyes adatok kezeléséhez Info.tv. által megkövetelt írásbeli hozzájárulásának tekinti.

A Online Üzleti Intelligencia Kft. honlapja látogatáskor kezelt adatok
A cookie-k és egyéb technológiák alkalmazásával a Online Üzleti Intelligencia Kft. információt gyűjt Önről, amikor a holnapot meglátogatja, ott igénybe veszi a szolgáltatásokat. Ennek során különösen az alábbi adatok gyűjtésére kerülhet sor:

IP cím;
az Ön böngészőjének és operációs rendszerének típusa;
a hivatkozások, amelyekre Ön rákattint;
az Ön által megtekintett weboldalak

A cookie egy kisméretű fájl, amely a Online Üzleti Intelligencia Kft. honlapja meglátogatáskor az Ön számítógépére kerül, így a honlap meglátogatásáról a Online Üzleti Intelligencia Kft. értesülhet. A cookie-k alkalmazásával személyre szabható az Ön online tevékenysége. A cookie-k alkalmazását Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja, azonban a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja azokat.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi. Mivel a személyes adatok felvételére az Ön hozzájárulásával kerül sor, ezért az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait a Online Üzleti Intelligencia Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a Online Üzleti Intelligencia Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Statisztikai célra személyes adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon –felhasználhatók, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatók az Ön hozzájárulása nélkül.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a Online Üzleti Intelligencia Kft. az Ön személyes igényeinek leginkább megfelelő állás megtalálása érdekében az Önt a Bankjobs.hu portálon megtalálható hirdetésekről elektronikusan tájékoztassa. (email, linkedin poszt, facebook poszt formájában)

Adatkezelők, adatfeldolgozók
Adatkezelőnek elsősorban a Online Üzleti Intelligencia Kft. minősül.

Adattovábbítás esetén az adatokat fogadó is adatkezelővé válik. A Online Üzleti Intelligencia Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy adatai csak olyan partnerek részére kerüljenek továbbításra, akik az adatok biztonságos és jogszerű kezelését biztosítani tudják, és az ahhoz szükséges intézkedéseket megteszik.

A jelentkezés során kezelt személyes adatok
Amennyiben Ön állásajánlatok megtekintése érdekében a Online Üzleti Intelligencia Kft.-hez fordul, az regisztrációs adatlap manuális vagy Facebook illetve Linkedin profiljának segítségével kitölti ezt követően személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásával megkezdődik.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés megkezdésétől számított 1 év és/vagy a Bankjobs.hu portálra történő utolsó belépéstől (aktivitástól) számított 1 év.

Az adatokat megismerő személyek köre: A Online Üzleti Intelligencia Kft. által történő adatkezelés során személyes adatait a Online Üzleti Intelligencia Kft. azon munkatársai ismerhetik meg, akik a Online Üzleti Intelligencia Kft. szolgáltatásnyújtásának megvalósításában közreműködnek.

A kezelt személyes adatok köre: Lásd 1. pont

Az adatok biztonsága
A Online Üzleti Intelligencia Kft. gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és ennek megvalósítása érdekében minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Adattovábbítás esetén a Online Üzleti Intelligencia Kft. megköveteli partnerétől, hogy az az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje.

A Online Üzleti Intelligencia Kft. gondoskodik arról, hogy valamennyi kollégája megismerje a jelen tájékoztatásban foglaltakat, és azt munkája során maradéktalanul betartsa.

Az adatkezelés pontossága és hitelessége
A Online Üzleti Intelligencia Kft. fokozott figyelmet fordít arra, hogy a kezelt személyes adatok naprakészek, pontosak és hitelesek legyenek. Ennek érdekében a Online Üzleti Intelligencia Kft. lehetőséget biztosít az Ön részére, hogy a kezelt személyes adatokról tájékoztatást, valamint azok módosítását, törlését kérje a honlapon keresztül, vagy írásban a Online Üzleti Intelligencia Kft. kapcsolattartó személyének közreműködésével.

Az Ön által megadott adatokhoz történő hozzáférés, valamint azok módosítása minden esetben díjmentes.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok
Az Info.tv-ben meghatározott szabályok szerint a személyes adatainak kezelésével összefüggésben az Info.tv.-ben rögzített igényérvényesítési lehetőségekkel élhet

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy a Online Üzleti Intelligencia Kft. nem a jogszabályoknak, valamint jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően járt el, a problémák felderítése és mihamarabbi orvoslása érdekében kérjük az alábbi elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba:

Online Üzleti Intelligencia Kft.
6720 Szeged, Kárász utca 9.

Tel.: +36 1 769-09-98
E-mail cím: office@bankjobs.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
A Online Üzleti Intelligencia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről honlapján tájékoztatást tesz közzé.


Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása
Jelen tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Online Üzleti Intelligencia Kft. a tájékoztatóban foglalt szabályok szerint személyes adatait a meghatározott célokból kezelje és tárolja.